BLOG: Is autodelen wel zo veel beter voor het milieu?

29/10/2020

Elke week beantwoorden wij actuele vragen over ons deelwagensysteem. Deze week luidt de vraag: “Is autodelen wel zo veel beter voor het milieu?”

Onze huidige gewoontes rond mobiliteit zijn ontzettend vervuilend. We weten het allemaal, maar we staan er toch vaak niet bij stil wanneer we in onze eigen wagen stappen voor een ritje naar de supermarkt of de familie. Toch hopen al die ritjes op tot een verontrustend cijfer: mobiliteit en transport zijn wereldwijd goed voor maar liefst één derde van alle uitstoot van broeikasgassen. Er wordt daarom heel wat gedaan in de mobiliteitssector om die voetafdruk te verkleinen. Autodelen is één van die initiatieven. 

Het concept van autodelen—of er nu conventionele of elektrische wagens voor gebruikt worden—heeft twee voordelen voor het milieu. Ten eerste moeten er minder wagens geproduceerd worden als meerdere mensen één wagen gebruiken. Zo tonen studies aan dat één deelwagen gemiddeld drie particuliere wagens vervangt. Wetende dat de productie van een conventionele wagen op zich al zo’n 9 ton CO2 uitstoot, dan spaart één deelwagen dus meteen 18 ton CO2 uit. Ten tweede zorgt autodelen voor een bewuster gebruik van de auto, simpelweg omdat de deelwagen niet noodzakelijk op je oprit staat en omdat je betaalt naarmate je gebruikt. Je gaat dus creatiever nadenken over je individuele mobiliteit omdat je een rechtstreekse besparing in kosten en moeite ziet.

Een aantal aanbieders van autodelen, zoals wij bij CoopStroom, voegen daar graag nog een derde aspect aan toe. Wij zetten namelijk uitsluitend elektrische wagens in als deelwagen, die we dan nog eens maximaal laden met groene stroom uit onze eigen zonnepanelen. Daardoor betekent ook elke gereden kilometer een besparing in CO2. Wetende dat de gemiddelde auto in Vlaanderen 137 gram CO2 per kilometer uitstoot, dan kan je stellen dat elke kilometer die iemand met één van onze deelwagens aflegt zo’n 137 gram CO2 uitspaart. Als een elektrische deelwagen dus 15.000 kilometer per jaar rijdt, dan maakt die auto jaarlijks 2 ton CO2 goed bovenop alles wat hij al bespaart door drie andere wagens te vervangen. 

Heb je zelf vragen over autodelen of ons deelwagensysteem? Contacteer ons op autodelen@coopstroom.be of laat een privébericht achter op onze Facebook-pagina. Wij bieden met plezier een antwoord en behandelen je vraag misschien wel in deze rubriek!