Coöperaties krijgen toegang tot 101 deelwagens met CEDAN

17/05/2021

De Vlaamse burgercoöperaties bundelen hun krachten in het CEDAN-netwerk, een samenwerking die alle coöperanten toegang geeft tot meer dan 100 elektrische deelwagens van CoopStroom en Partago.

Op zondag 16 mei werd het CEDAN-netwerk officiëel ingehuldigd. Dit ‘Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk’ is een samenwerking tussen coöperatieve autodeelaanbieders CoopStroom en Partago enerzijds, en energiecoöperaties Beauvent, Druifkracht, EcoOb, Ecopower, EnerGent, Klimaan, Vlaskracht en ZuidtrAnt anderzijds. De overeenkomst houdt in dat een aandeel bij één van deze burgercoöperaties een toegangsticket is tot het gecombineerde deelwagenpark van CoopStroom en Partago, momenteel goed voor 101 deelwagens verspreid over heel Vlaanderen.

Het startschot werd gegeven door Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters en Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten. Zij koppelden de 20 aanwezige CoopStroom- en Partago-auto’s aan een symbolische laadpaal. “Deelauto’s maken deel uit van onze mobiliteit van de toekomst waar we van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen,” zei minister Peeters. “Dat in dit project bovendien nog eens gekozen wordt voor elektrische deelwagens is een mooie kruisbestuiving tussen duurzaamheid en mobiliteit.” Ook haar collega-minister Van der Straeten was enthousiast over het initiatief: “Enkel door burgers actief te betrekken bij de energieswitch kunnen we een maatschappelijk draagvlak creëren. Dit is precies waarom energiegemeenschappen zo’n belangrijke rol spelen.”

De inhuldiging vond plaats in Bonheiden en die locatie was bewust gekozen. Naast een actieve Partago-gemeente is Bonheiden sinds 2020 ook het decor voor de eerste bidirectionele laadpaal op Belgische bodem, geplaatst door energiecoöperatie ZuidtrAnt. Dergelijke slimme laadpalen komen optimaal tot hun recht in combinatie met deelwagens, omdat de laadpaal in verbinding kan staan met het reservatiesysteem van de auto’s en zo kan beslissen wanneer elke wagen wel of niet geladen moet worden. Dit principe garandeert stabiliteit voor het elektriciteitsnet door pieken en dalen op te vangen.

Het volledige netwerk vind je terug op cedan.be.