Offshore windturbines

15/12/2021

Via de oprichting offshore CV krijg je als burger de kans om mee te participeren in offshore windprojecten. CoopStroom heeft deelgenomen aan de REScoop United Offshore en zal mee in dit project stappen met een duidelijk ambitieniveau van 10 miljoen € in te brengen burgerkapitaal.

#burgerwindopzee

Burgercoöperaties willen samen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik, ook op zee. Voor wind op zee is er voor de huidige parken op zee nagenoeg geen burgerparticipatie. Maar we betalen wel mee aan het gegarandeerd rendement voor deze windparken via een degressieve bijdrage in de elektriciteitsfactuur. De Federale Overheid gaat 3 zones aanbesteden in de nieuwe Prinses Elisabethzone. Dit is de laatste zone in Belgische wateren die zal worden aangesneden en dus nog onze enige kans binnen onze territoriale wateren om burgerparticipatie op zee te organiseren.

Voor wind op zee slaan we hiervoor de handen in elkaar met de burgercoöperaties van energie van heel België. Zo handelen we met één stem en met volle kracht. Van 100.000 coöperanten kunnen we zo naar 250.000 coöperanten gaan die samen een significante participatie nemen. We mogen en zijn het aan onszelf verplicht hier ambitieus in te zijn. Geen zee is hiervoor te hoog. Een kapitaalsinvestering van de grootorde van 250 miljoen € is immers nog altijd minder dan 0,1% van wat de Belg op zijn spaarboekjes heeft staan.

REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië zijn zich hiervoor aan het organiseren om deze rol van rechtstreekse burgerparticipatie in windturbines op zee op zich te nemen. Een offshore coöperatie zal opgericht worden om ons als evenwaardige partner aan te bieden bij de tenderprocedure voor windconcessies op zee.

CoopStroom zal mee participeren in de oprichting van de offshore CV. Dit is van belang om er mee voor te zorgen dat de aanbestedingsmodaliteiten ons een speciale plaats bieden gezien wij als lokale burgercoöperaties voldoen aan de Europese definities van ‘Energiegemeenschap’ met name inzake eigenaarschap, democratische controle, autonomie en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Het is slechts eind 2022 dat zal bekend zijn of de modaliteiten van de procedure goed zullen zijn en eind 2023 dat er zal dienen worden ingediend op de aanbesteding.

Doel is via korte keten de elektriciteit tot in de huiskamer te brengen en om maatschappelijke meerwaarde te creëren op land vanuit projecten op zee. De inkomsten uit zee zullen door de burgercoöperaties benut worden voor het versterken en versnellen van de lokale energietransitie, zoals CoopStroom doet met elektrisch autodelen. We gaan ervoor, samen met onze collega-REScoops!