Energiecoöperatie CoopStroom lanceert uitrol van deelwagens met laadpaal en zet Bruggelingen aan het stuur

30/09/2022

Stad Brugge keurde onlangs het voorstel van burgercoöperatie CoopStroom goed om tussen 2022 en 2023 gefaseerd 10 extra deelwagens met laadpunten te voorzien in en rond Brugge. Om dat te vieren, gaat vrijdag om 17u45 een officiële inhuldiging door aan ‘Den Tir’ in de Oude Kortrijkstraat, waar één van de deelwagens een vaste standplaats krijgt en EV-rijders gebruik kunnen maken van de bijhorende laadpaal.

Nabijheid is de grootste troef

“Onze ambitie gaat veel verder dan deze deelwagen en laadpaal”, zegt Cedric Depuydt, voorzitter van CoopStroom. “Zo hebben we onlangs 10 bijkomende nieuwe elektrische deelwagens besteld en komen er ook nog extra laadpunten bij. Wij zijn hier om een alternatief aan te bieden.”

Jeffrey Matthys (coördinator van Autodelen.net) “We beseffen heel goed dat nabijheid één van de grootste troeven is om mensen te overtuigen om te starten met autodelen. Als er op 200 meter van jouw deur een elektrische deelwagen staat die jou geld én zorgen bespaart, dan ben je snel overtuigd om de eigen wagen weg te doen. We weten dat mensen vandaag meer dan ooit, nadenken over de hoge kosten van een eigen wagen.” 

Cedric Depuydt: “Je wordt als coöperant ook mee eigenaar van de zonne-installaties die we her en der plaatsen in de stad, zowel op publieke als private gebouwen. Zo hebben we samen met de stad Brugge reeds een grote zonne-installatie op het gebouw aan Daverlo. Het overschot aan zonnestroom die binnenkomt via deze installaties, zetten we in voor onze deelwagens, en wordt op die manier meteen benut voor duurzame en fossielvrije verplaatsingen.”

Bruggelingen aan het stuur

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Met de Stad werken we hard om klaar te zijn voor een toekomst waarin elektrisch rijden de norm is. De combinatie van elektrisch rijden met autodelen is een match made in heaven. Het is niet enkel goed voor de portemonnee maar ook voor het klimaat. Eén derde van de lokale uitstoot van CO2 is namelijk afkomstig van onze gemotoriseerde verplaatsingen. Fossielvrij op de baan is dan ook een belangrijke stap naar het Brugge van morgen. Samen met de coöperatieve organisaties en de Bruggelingen kunnen we ook op het vlak van duurzame mobiliteit het voortouw nemen en Brugge klaarmaken voor een duurzame en leefbare toekomst.” 

Burgemeester Dirk De fauw: ”Een ander initiatief van de Stad is een premie tot 500 euro voor Bruggelingen die hun wagen van de hand doen. Deze premie laat toe drempelloos in te stappen bij één van de autodeelorganisaties in Brugge.”

De coöperatie kiest bewust voor een 100% elektrische vloot zodat burgers op een toegankelijke en financieel haalbare manier elektrisch kunnen rijden en zo mee de uitstoot van CO₂ verminderen. Als lid van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse federatie van energiecoöperaties, koos CoopStroom voor burgercoöperatie Ecopower om deze laadpaal van lokale groene stroom te voorzien. 

Jim Williame (coördinator van Ecopower): “De exploderende energieprijzen tonen aan dat we moeten afstappen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En dat doen we meer dan ooit samen door burgers te verenigen in coöperaties waardoor ze zelf eigenaar zijn van hun energievoorzieningen, van groene stroom tot elektrische deelmobiliteit. Als er meer coöperatieve windturbines en zonneprojecten komen, dan zouden nog meer burgers én coöperatieve laadpalen kunnen genieten van lokale groene burgerstroom tegen een eerlijke, stabiele prijs.

 

Wil je als Bruggeling mee bepalen in welke deelwagens en laadpalen er geïnvesteerd wordt? Dat kan door te laten weten op welke locaties jij ‘een deelwagen zou gebruiken, ‘zelf zou laden’’ of ‘mee wil investeren’. We nodigen burgers uit om mee te investeren in onze zonneprojecten, deelwagens en laadpalen, door het kopen van één of meer (maximaal 20) aandelen met een waarde van 250 euro. Voor het realiseren van deze plannen (10 deelwagens met laadpaal) hebben we op korte termijn een investeringsbudget nodig van 250.000 euro.

Download via onderstaande QR-code de app en geef rechtstreeks feedback aan burgercoöperatie CoopStroom: