Verslag van de algemene vergadering 2022

17/06/2022

Zaterdag 4 juni vond de algemene vergadering van CoopStroom plaats. We waren blij onze coöperanten nog eens fysiek te kunnen ontvangen in het wijkcentrum Xaverianen. Een plaats waar we met CoopStroom hebben kunnen zorgen voor laadpalen in de ondergrondse parking. Er waren in totaal 36 coöperanten aanwezig. 

Vijf jaar CoopStroom

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw opende onze vergadering met een welkomstwoord en lichtte toe wat de ambities zijn van Brugge en de rol van CoopStroom daarin.

Verder blikten we terug op vijf jaar CoopStroom en konden we enkele positieve cijfers presenteren. Zo verenigen we op vandaag 733 coöperanten die mee met ons de schouders willen zetten onder duurzame en sociale projecten. 

CoopStroom heeft op vandaag 409 334 Wp aan zonne-installaties, hiermee wordt jaarlijks 234 ton CO2 uitgespaard. We onderscheiden ons door een duurzaam aanbod aan te bieden aan bedrijven en organisaties, waarbij wij de zonne-installaties verhuren gedurende 20 jaar aan een stabiele prijs met volledige ontzorging. 

Ook wat het autodelen betreft, zien we in 2021 een stijgende tendens in gebruik en inkomsten. Deze trend zet zich voort in het 1ste kwartaal van 2022. Het autodelen werd opgestart in 2019 en we zijn dan ook trots dat we op vandaag met CoopStroom een toegankelijk, financieel haalbaar en duurzaam autodeelsysteem kunnen aanbieden. We hebben ondertussen 36 CoopStroom deelwagens verspreid over 12 gemeentes en bieden in totaal meer dan 140 coöperatieve deelauto’s aan via het CEDAN-netwerk. Een echte meerwaarde voor al onze coöperanten. 

Financieel resultaat voor 2021

CoopStroom stapte in 2021 over naar een nieuw boekhoudkantoor: Coopfabrik. Dit kantoor heeft een grote ervaring met burgercoöperaties en werd aanbevolen door onze koepelorganisatie REScoop. Deze omschakeling bracht heel wat werk met zich mee en zorgde er ook voor dat de algemene vergadering dit jaar uitgesteld werd naar 4 juni. Een nieuwe boekhouder betekent ook een nieuwe aanpak en dit vertaalde zich in een andere interpretatie van onder meer de inbreng van de kapitaalsubsidies. 

CoopStroom rond het jaar af met een balanstotaal van 1.606.700,09 EUR en een verlies van 54.230,33 EUR. Daarnaast nemen we nog een verlies mee van het vorig boekjaar van 11.372,26 EUR, waarmee we in totaal aan een te verwerken verlies komen van 65.602,59 EUR. 

Het boekhoudkundig verlies vindt voornamelijk haar oorsprong in de investeringen, afschrijvingen en operationele kosten van de deelwagens tegenover een nog te beperkte inkomstenstroom uit deze activiteit. De liquiditeit en de solvabiliteit bevestigen dat CoopStroom ondanks het verlies een financieel stabiele en gezonde coöperatie is. Er wordt voor 2021 geen dividend uitgekeerd.

Naast de goedkeuring van de agenda gaf de Algemene Vergadering een positief antwoord op volgende vijf vragen:

  1. Keurt u de jaarrekening van 2021 goed?
  2. Gaat u akkoord met de voorgesteld bestemming van het resultaat? 
  3. Geeft u kwijting aan het bestuursorgaan en de accountant? 
  4. Gaat u akkoord met de coöptatie van het bestuurslid Els Ghyselen?
  5. Gaat u akkoord met de coöptatie van het bestuurslid Stef Vercaemer?

Punt 1, 2 en 3 werden aangenomen met meerderheid van stemmen, punt 4 en 5 met eenparigheid van stemmen. 

Wat brengt 2022?

De cijfers tonen aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan het businessmodel van het autodelen alsook dat van de zonneprojecten. Daarnaast willen we nog meer zonneprojecten aantrekken, volop inzetten op communicatie en marketing en ook onze coöperanten meer betrekken door de opstart van werkgroepen. Meer info over dat laatste volgt binnenkort!