Verslag van de algemene vergadering 2023

26/04/2023

Zaterdag 15 april vond de algemene vergadering van CoopStroom plaats. We ontvingen onze coöperanten dit jaar in Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout. Het werd een kleine, maar gezellige bijeenkomst met in totaal 20 aanwezige coöperanten. 

Hoogtepunten 2022

Voorzitter Cedric Depuydt opende de vergadering met een welkomstwoord en lichtte toe wat er het afgelopen jaar gerealiseerd werd, zowel voor als achter de schermen. 

CoopStroom zette het afgelopen jaar in op de uitbreiding van laadpalen en deelwagens, zowel in Harelbeke (laadpalen) als in Brugge (laadpalen en deelwagens). Er werd het afgelopen jaar ook veel samengewerkt met andere coöperaties. Zo werd er in februari samen een kapitaalsoproep gelanceerd met burgercoöperatie Beauvent rond de zonne-installatie en laadpalen die geplaatst werden op en in het nieuwe Beursgebouw in Brugge. Daarnaast lanceerden we samen met burgercoöperatie Klimaan het coöperatief elektrisch autodelen in Mechelen. 

Wat het autodelen betreft, zien we in 2022 een stijgende tendens in gebruik en inkomsten. Deze trend zet zich voort in het 1ste kwartaal van 2023. We zijn trots dat we met ons autodeelsysteem een eigen dienstverlening kunnen aanbieden aan onze coöperanten. We hebben ondertussen meer dan 40 eigen deelwagens verspreid over 12 gemeentes en bieden in totaal meer dan 120 coöperatieve deelauto’s aan via het CEDAN-netwerk. Een echte meerwaarde voor al onze coöperanten. 

Op vlak van zon haalden we het afgelopen jaar twee grote zonne-projecten binnen: Cactus muziekcentrum en Sint-Andreasinstituut, beiden in hartje Brugge. In het najaar werd de oprichting van onze vzw CoopBewust een feit en sinds begin april hebben we er een tweede medewerker bij: Shirley Leyman. Zij zal als project medewerker instaan voor de samenaankoop van zonnepanelen voor alle Bruggelingen via CoopBewust. We werden tenslotte ook nog partner in het raamcontract van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor het plaatsen van zonnepanelen via burgerparticipatie.

Financieel resultaat

CoopStroom rond het jaar af met een balanstotaal van 1.676.920,66 EUR en de winst van het boekjaar 2022 bedraagt 32.645,14 EUR. Daarnaast nemen we nog een verlies mee van het vorig boekjaar van 65.602,59 EUR, waarmee we in totaal aan een te verwerken verlies komen van 32.957,45 EUR. 

Ondanks de energierollercoaster waar we dit jaar in terechtkwamen, konden we ons goed overeind houden. Meer zelfs we slaagden erin om het boekjaar 2022 af te sluiten met winst. De aanzienlijke stijging in omzet van onze deelwagens, draagt hier zeker aan bij. Daarnaast konden we door onze zonnepaneelinstallaties in combinatie met laadpalen en deelwagens de invloed van de energieprijzen gedeeltelijk opvangen. We zagen een mooie groei van de inkomsten in een zeer uitdagend jaar. We haalden twee nieuwe zonneprojecten binnen en ook mede dankzij de uitbetaling van enkele subsidiedossiers en de verkoop van enkele installaties draait dit jaar uit tot een goed resultaat. 

Naast de goedkeuring van de agenda gaf de Algemene Vergadering een positief antwoord op volgende zes vragen:

  1. Keurt u de jaarrekening van 2022 goed?
  2. Gaat u akkoord met de voorgestelde bestemming van het resultaat?
  3. Geeft u kwijting aan het bestuursorgaan en de accountant?
  4. Gaat u akkoord met het ontslag van bestuurslid Boudewijn Van Hove?
  5. Gaat u akkoord met het ontslag van bestuurslid Els Ghyselen?
  6. Gaat u akkoord met het ontslag van bestuurslid Stef Vercaemer?

Punt 1, 2, 4, 5 en 6 werden aangenomen met eenparigheid van stemmen, punt 3 werd aangenomen met meerderheid van stemmen. 

Wat brengt 2022?

Autodelen

CoopStroom won recentelijk een aanbesteding om 8 deelwagens te plaatsen in Knokke-Heist. Daarnaast worden er in juni 2023 2 deelwagens geplaatst in Sijsele in samenwerking met garage Teirlinck en ook in Brugge wordt er verder ingezet op de uitrol van laadpalen en deelwagens. 

Zon

Binnenkort plaatsen we 140 zonnepanelen op het Cactus Muziekcentrum in Brugge, goed voor een jaarlijkse productie van 47500 kWh. Op het Sint-Andreasinstituut in Brugge werden ondertussen al 443 zonnepanelen geplaatst, goed voor een verwachte jaarlijkse productie van 155 000 kWh. CoopBewust vzw is opgestart in samenwerking met de Stad Brugge en zal zorgen voor de samenaankoop van zonnepanelen voor alle Bruggelingen. In andere gemeenten is dit toegankelijk enkel voor CoopStroom coöperanten. Campagnevoering en eerste zonne-installaties worden deze zomer (2023) verwacht. 

Wind

SeaCoop is de offshore coöperatie waarmee de Belgische burger zal kunnen participeren in windprojecten op zee. CoopStroom participeert mee met de ambitie om tussen 2026 en 2028 10 miljoen euro burgerkapitaal op te halen, goed voor 2 windturbines.